mOBEC riešenie pre samosprávy

Služba mOBEC vám ponúka internetový portál pre samosprávy, ktorý umožní vizualizáciu objektov, inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát na podklade digitálnej mapy obce. Zamestnanci úradu, obyvatelia, ako aj návštevníci obce tak získajú všetky údaje podľa svojich potrieb zobrazené na jednom mieste, ktorým môže byť interný systém samosprávy, tak aj webová stránka obce.

mOBEC viac než mapa
mOBEC viac než mapa
mOBEC viac než mapa
mOBEC viac než mapa

Výhody produktu

Možnosti systému

Voliteľné možnosti riešenia